Στη Δίνη της Ελληνικής Κρίσης. Κόμματα, Θεσμοί, Πολιτική, Ιδεολογίες

crisis2012Πρόγραμμα συνεδρίου

Σύνοψη των εισηγήσεων του συνεδρίου από το Νικόλαο Ι. Τζήμο για τα Σύγχρονα Θέματα τχ. 120, Ιανουάριος-Μάρτιος 2013.

Ακολουθεί ο φάκελος με τις περιλήψεις των εισηγήσεων.  

Συνημμένα αρχεία: