Αναλύοντας το φαινόμενο της ξενοφοβίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης: Μια υπολογιστική προσέγγιση

eoxΧρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Βασιλική Γεωργιάδου

Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τις Κοινωνικές Επιστήμες

SodaNet logoΤο δίκτυο So.Da.Net είναι η ελληνική ερευνητική υποδομή για τις κοινωνικές επιστήμες. Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών συμμετέχει στο δίκτυο με επιστημονικά υπέυθυνο τον καθηγητή Γιάννη Βούλγαρη. Στην ομάδα του έργου, μετέχουν η καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Βασιλική Γεωργιάδου, καθώς και διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου. Η συμβολή του ΚΠΕ συνίσταται στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στις ακόλουθες θεματικές: α) Πολιτική, Κόμματα και Πολιτική Κουλτούρα, β) Οικονομία και Κοινωνία, γ) Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας.

Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου

cessdalogoΣυμμετοχή στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA RI. Χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ). Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος για το Τμήμα ΠΕ&Ι - ΚΠΕ: Γιάννης Βούλγαρης

SOCIALDATANET

Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών συμμετείχε στο δίκτυο ακαδημαϊκών και επιχειρησιακών φορέων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «SOCIALDATANET: Δίκτυο για την ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας και της δευτερογενούς ανάλυσης». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Μέτρο 8.3 Δράση 8.3.6 «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής & Τεχνολογικής Επιμόρφωσης». Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος για το Τμήμα ΠΕ&Ι - ΚΠΕ: Γιάννης Βούλγαρης

Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Καταγραφής Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα

θαληςΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Σκοπός της πράξης είναι η επιτυχής και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση ενός ερευνητικού κύκλου παραγωγής, ανάλυσης και αξιοποίησης εμπειρικών δεδομένων που σχετίζονται με φαινόμενα πολιτικού και κοινωνικού ριζοσπαστισμού στη σύγχρονη Ελλάδα.

Περισσότερα...

Όψεις του πολιτιστικού Ψυχρού Πολέμου: οι ΗΠΑ και η περίπτωση της Ελλάδας

Η παρούσα έρευνα εστιάζει σε όψεις της πολιτικής κουλτούρας του Ψυχρού Πολέμου, με έμφαση στην ελληνική περίπτωση. Για το σκοπό αυτό εξετάζει την πολιτιστική διπλωματία των ΗΠΑ, που έχει στόχο την Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ αντιτιθέμενων συχνά στόχων (π.χ. εκσυγχρονισμός, αντικομμουνισμός κλπ) και παράγει υβριδικά αποτελέσματα (όψεις αμερικανοποίησης-εκφάνσεις αντιαμερικανισμού). Το αρχειακό μέρος της έρευνας έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2012 (Roosevelt Study Center, Middelburg, Ολλανδία), ενώ η επεξεργασία και η σύνθεση των ευρημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.