Ιστορικό

Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών ιδρύθηκε το 1989 με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (19-4-1989) υπό την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών. Τον Φεβρουάριο του 2006 μετονομάστηκε σε Κέντρο Πολιτικών Ερευνών. Τον Αύγουστο του 2015 με απόφαση της Συγκλήτου (7-4-2015) μετατράπηκε σε Εργαστήριο Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης.

Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται:

  • Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, έκδοση βιβλίων ή περιοδικών
  • Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων
  • Συγκρότηση Βιβλιοθήκης και Αρχείου Πρωτογενούς Υλικού (συμβατικού και ηλεκτρονικού).
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας.