Το πρόσωπο μιας γενιάς. Έρευνα για τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της «γενιάς του Πολυτεχνείου»

AFISA.politexneioC2Το πρόσωπο μιας γενιάς. Έρευνα για τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της «γενιάς του Πολυτεχνείου»

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007 Αίθουσα τελετών Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Αθήνα

Πρόγραμμα ημερίδας