Κέντρο Πολιτικών Ερευνών

Τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΚΠΕ

Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών έχει έδρα το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Μεταξύ άλλων το Κ.Π.Ε. Εκπονεί...

Read more